Tractament d’Aire i Ventilació

Control d’humitat

Ideal per a mantenir un alt nivell de confort o per a aplicacions especials com a cellers, conservació d'art…

Control de temperatura

Ventilació i tractament de l'aire integrats amb sistemes de climatització per a aconseguir màxims nivells de confort.

Qualitat de l’aire

Sistemes de filtració per a evitar o reduir al·lèrgies i millorar el confort i salut dels habitants.

Contacta amb nosaltres perquè estudiem el teu projecte!